30.9.13

SÜNNET

SÜNNET
Yeni doğan bebeklerin bir çoğuna; sünnet derisi dar gerekçesi ile sünnet yapılmaktadır. Gereklimidir?
Amerikan  Pediatri Akademisi yeni doğan bebeklerin sünnet edilmeleri konusunda tıbbi bir neden olmadığını belirtmektedir.
Yeni doğanların büyük çoğunluğunda sünnet derisi ve penis başı arasında zayıf bir yapışıklık vardır.Bu dönemde derinin zorlanarak geriye çekilmesine çalışılması yırtılmalara, kanamalara ve de sonradan oluşacak yapışıklıklara yol açar ve bu durumda deri hiç geri çekilemez.
Oysa ki yeni doğan dönemindeki yapışıklıkların hemen hepsi iki-üç yaşına kadar kendiliğinden açılır.
YENİ DOĞAN BEBEĞİN SÜNNET DERİSİNİN TAM OLARAK GERİYE ÇEKİLMEMESİ NORMALDİR.
Üç yaşından sonra bu durum devam ediyorsa sünnet gerekebilir.
Sünnet yapılmayanlarda deri ile penis başı arasında biriken kremsi madde Smegma nın yaptığı tahrişle enfeksiyon (balanitis) oluşabilir. Ve bu tedavi gerektirir.
ZORUNLU SÜNNET
·         Üç yaşından sonra sünnet derisi tam olarak geriye çekilemiyorsa (Fimozis)
·         Smegma birikimi (balanitise sebep olmuşsa).
·         Bebek veya çocuğun dış idrar deliği hiç görünmeyecek kadar derinin darlığı varsa ve bebek idrar yaparken çok zorlanıyorsa.

Sünnet zorunluluğu oluşur.