26.9.13

KIZAMIK AŞISI

KIZAMIK AŞISI
Kızamık aşısı 12. Ayda %95 , 15. Ayda%98,  9. Ayda ise%80 ve bazen de daha düşük serokonversiyon (virüsün vücuda girdikten sonra ölçülebilir antikor oluşturması) sağlar.
Annedeki bağışıklığın (antikor titreleri) 11. Aya kadar pozitif olduğu bu nedenle aşılamanın 12. Aydan sonra yapılmasının doğru olduğu bilinir.
Gelişmiş ülkelerde toplum aşılanması tam olduğundan,  hastalıkta genelde 3 yaşından sonra görüldüğünden 15. Ayda tek doz aşı yeterli olabilmektedir.
İleri yaşlarda 11. yaş civarı antikor düzeyinde düşme saptandığından 4-6 yaşta 2. Bir aşı yapılması uygun görülmektedir.
Ülkemizde güney doğu bölgesinde mülteciler ile gelen düşük yoğunlukta da olsa kızamık vakalarının görülmesi sağlık bakanlığını 9 aylık erken aşı uygulamasına yöneltmiştir.
9 aylık aşı yapılan bebeğe yeterli serokonversiyon için 1 yaşından sonra 2. Aşılama şarttır.

Bilindiği kadar geçen yıl şehrimizde hiç kızamık vakası görülmemiştir. Bu yıl Ocak ve Şubat aylarında 20-30 kadar kızamık ihbarı yapıldığı söylenmektedir. 4 milyondan fazla kişinin barındığı şehrimiz için bu rakam oldukça düşüktür ve bu da panik yapmak, erken aşılama kampanyası için yeterli midir sorusunu akla getrimektedir.