3.12.13

HİDROSEL - GÖBEK FITIĞI - FRENULUM KISALIĞI

HİDROSEL
Yalnız erkek bebeklerde görülür testis torbalarında periton sıvısının birikmesi halidir
 Sıvı birikmiş testisler çok büyük ve derisi çok gergindir.
Testisler elle sıkılınca karın boşluğu ile ilİşkili kanal çok dar değilse içlerindeki sıvı kolaylıkla karın boşluğuna geçer ve testis torbası küçülür.
 Bebek veya çocuk ıkınıp, ağlar veya zıplarsa tekrar eski haline döner.

Hidrosellerin çoğu bir yaşından önce kendiliğinden kaybolur. TEDAVİ GEREKTİRMEZLER.

İki yaşına kadar yok olmamışsa, iki yaşından sonra ortaya çıkmışsa veya açıklık genişleyip fıtık oluşmuşsa  o zaman operasyonla tedavi edilmesi gerekir.GÖBEK FITIĞI
Göbek halkasının tam kapanamaması halidir. Her 100 yenidoğandan ikisinde görülür.
 Açıklık halka şeklindedir. Birkaç milimden üç santim veya üzeri çaplarda olur.
  Bilinenin aksine ağlama ve ıkınma ile oluşmaz
 Mevcut açıklıktan karın içi yağ (omentum) ve ince barsaklar fıtık kesesi içine girer.
Dışarıdan barsakların gurultusu duyulabilir.
 Geriye itilmeleri kolaydır.Genelde hiçbir sıkıntı vermezler.
  Çoğunluğu ilk bir yaş içinde kendiliğinden kaybolur.
 Dıştan bağlanmaları sadece anne babayı yatıştırır bir tedavi değeri yoktur.

Çok büyük çaplı 5 cm den büyük olanları için bile dört yaşına kadar cerrahi bir tedavi yapılmaz.FRENULUM KISALIĞI
Dil altı bağının kısalığıdır oldukça sık görülür.
Yaygın inanışın aksine yutma ve konuşmayı engellemez.

Dil dudak hizasına kadar uzatılabiliyorsa. Tedavi gerekmez.

Ancak; Dil dudak hizasına ulaşamayacak kadar kısa ise konuşma bozukluğuna yol açmaması için (çok ağır hallerde) anestesisiz olarak bile kesilebilir.