20.1.15

ÇOCUKLARDA MİGRENMigren:  Küçük çocukların baş ağrılarının %75 inden  sorumludur.  5 ile 15 yaş arasındaki her yüz çocuktan dördünde migren şikayeti vardır.

Çok nadir olarak 3 yaş altında da rastlanabilir.
3 yaş altındaki çocuklarda; tekrarlayan hırçınlıklar, başını tutma veya vurma, davranış ve uyku bozuklukları, tekrarlayan kusma ve karın ağrıları şeklinde karşımıza çıkabilir.
Küçük çocuklarda sık tekrarlayan kusmalarda bir migren atağı olabilir
.
Migrenli çocukların anne veya balarından birinde veya ikisinde birden %90 migren öyküsü vardır.

             Buluğ çağına kadar kız ve erkek çocuklarda eşit rastlanır. Buluğda kızlarda oran iki kat artar.
Buna regl döneminde oluşan hormon değişiklikleri sebep olmaktadır.

Tetikleyici etkenler
            Ruhsal gerilim, kafa travmaları, uyku bozuklukları, egzersizler, kızlarda regl dönemlerinde oluşan hormon değişiklikleri.
Allerji  de  bir dönem etken olarak görülmüş fakat  bugün  üzerinde durulmamaktadır.
Süt, balık, peynir, çikolata gibi tyramine li besinlerin etkili olabileceği söylenmekteyse de bu konuda   da netlik yoktur.

            Migren ataklarında ağrı genellikle varyoz gibi vurucu olarak tanımlanır.
Başlangıçta beyin damarlarında büzülme ‘’ Vazokonstrüksiyon’’ takiben genişleme ‘’Vazodilatasyon’’ oluşur.
Migren ile birlikte bulantı, kusma, baş dönmesi, fotofobi (ışıktan kaçma), görme kaybı, yüzde ve kollarda hareket bozuklukları, konuşma ve koordinasyon bozukluğu olabilir.
Migreni Auralı (klasik) migren, aurasız(basit) migren olarak ayırabiliriz.

AURALI KLASİK MİGREN         
Aura migren atağının başlayacağının habercisi olan; ışık çakmaları, parıldayan ışıkların ve renkli çizgilerin görülmesi, bulanık görme, geçici körlük, el ayaklar ve ağız çevresinde duyarsızlık, konuşma bozuklukları ile başlayabilir. Bu bozukluklar geçicidir.
Auralı klasik migren çoğunlukla tek taraflıdır. Frontotemporal (Ön ve yan kafa bölgesi) alanda belirgindir.
En şiddetli; gözler, alın ve şakalarda duyulur. 2-6 saat sürer. Çocuk hasta görünümlüdür.
Çoğunlukla kusma ile sonlanır ve arkasından derin bir uyku gelir.
Çocuk uyandığında tamamen normaldir.
Nöbet aralıkları değişkendir çoğunluk ayda bir olur
.
AURASIZ BASİT MİGREN
Baş ağrısı yine tek taraflıdır. Baş ağrısı yanında özellikle kusma, ışık ve sese karşı duyarlılık vardır.
Kusma ve bulantı baş ağrısından daha ön planda olabilir.

TANI
Ailede migren olması, ağrının periyodik tekrarları, ağrı ile birlikte bulantı olması, uyku ile şikayetlerin geçmesi, nörolojik bakıda bir patoloji tespit edilememesi gibi spesifik olmayan kriterler değerlendirilir.
Tetkikler ancak baş ağrısı ile seyreden diğer merkez sinir sistemi hastalıkları için gereklidir.

TEDAVİ
Nöbet esnasında karanlık ve sessiz bir odada uyutmak.
Stres ve tetikleyen faktörlerden uzak tutmak.
Alınacak önlemlerdir.
Ağrı için ilk seçenek; Nonsteroid antienflamatuar (N.S.A.İ.) ilaçlardır. Naproksen ketorolac gibi.
Bulantı kusma için: Metoklapramid
Korunmada: Antitiriptilin, beta blokerler propronalol  ve anti epilptik valproat önerilebilir.