14.8.13

ATEŞLİ HAVALE

ATEŞLİ HAVALE

     Çocukluk çağında ateşle birlikte görülen havalelerdir. Tüm çocukların %3-5 inde görülür. Menenjit, ensefalit gibi M.S.S ni direkt etkileyen hastalıklar ateşle seyretse de bu terimin dışındadır.
Ateş: Hastaların çoğundan ateş yükselmesi nöbeti başlatan etkendir. En düşük ateş sınırı 38 C dir genellikle rektal 39 C veya üstündedir. Ateşli hastalığın ilk gününde sıklıkla ilk saatlerde ateş hızla yükselirken havale geçirilir.
Yaş : 5 ay - 5 yaş arası görülür en çok 1 – 3 yaş arasında rastlanır.
Genetik Eğilim : Genetik bir yatkınlık sonucu ateş yükselmesine aşırı duyarlılık gösterenlerde  havale oluşur. Ateşli havale bu çocukların 1. Derece akrabalarında %50 oranında görülür.
                             Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu özellikle barsak enf. (sigellaya bağlı) takiben görülür. 6. Hastalık ve kızamıkta da sık rastlanır. %70-80 üst solunum yolu enfeksiyonlarında ki bunların büyük çoğunluğu virüs enfeksiyonlarıdır.
2 yaşın altındaki çocuklarda menenjit bulguları net olamayacağından net tespit edilemeyeceği için şüpheli durumlarda PL (belinden su alınması ) düşünülebilir.
E.E.G : Havale geçiren çocukta ilk 15 günde bozuk çıkar. Bu durum çocuğun daha sonra sık sık havale geçireceğini göstermeyeceği gibi ilaç başlayıp başlamama veya ilaç kesme yönünden yol gösterici değildir.
Ancak nöbet sonrası  anormal nörolojik bozukluklar varsa altta yatan organik bir beyin hasarını göstermek bakımından ileri dönemde E.E.G çekilebilir.
Akıbet :   Ailenin aklına ilk gelen çocuğun ölebileceği korkusudur.Ölüm yok denilebilecek kadar azdır.Ancak uzun status halinde nadiren oluşur.
Sekel : %  0,5 geçici felçler (Todd  paralizisi ) olabilir. Genellikle 1 hafta içinde iyileşir. Kalıcı motor bozukluklar  zeka yönünden gerilik çok ender olarak uzun ve ağır seyreden havalelerde görülür. Genellikle okul başarısı ve  zeka düzeyleri diğer çocuklardan farklı değildir.
Tekrarlar : %60 – 70  1 defa , %30- 35 2 defa, %5- 10 3 veya daha fazla tekrar olabilir.
Epilepsiye Dönüşüm :  Genellikle 5- 6 yaşına kadar havale riski kaybolur %3-4 ileride epilepsi görülebilir. Aile de  ateşli havale öyküsünün bulunması çocuğun ileride epilepsi olma şansını azaltır.
Riskli Çocuklar : Ailede epilepsi olması, önceden var olan beyin hasarı,  ilk havalenin 1 yaştan önce veya 4 yaştan sonra görülmesi,  15 dakikadan uzun sürmesi. Aynı ateşli hastalık seyrinde tekrarlayan havaleler. Toplam 3 ten fazla havale,E.E.G’nin devamlı bozukluğu riskli ve tedavi gerektiren havaller gurubunu oluşturur.

Tedavi :
Havale anında
·         Çocuk derhal soyulur.
·         Ağız boğaz temizlenir.
·         Solunum yolları açık tutulur.
·         Varsa 02 verilir.
·         Ateş düşürülür.
·         Rektal veya İ.V  havale durduran ilaçlardan uygulanır.