8.11.13

NEFES TUTMA - KATILMA

. KATILMA NÖBETİ
·         6 ay 3 yaş  arasında en çok görülür, erkek çocuklarda daha sık olur Geçici bir solunum durmasıdır.
·         Kızdırılma, korkutulma, incitilme gibi mekanik veya ruhsal bir darbe sonucu ağlama ile başlar.Ağlamanın başlangıcında kesilen ses, soluk verme sırasında ortaya çıkar. Bu durumda beyine yeterli oksijen gidemez morarma, kaskatı kesilme veya birbirini takip eden istemsiz kasılmalar ve kısa süreli bilinç kaybı oluşur.
·         Bazı olgularda; pelte gibi, bez gibi bir gevşeklik olur. Bilinç kaybı 15 saniye kadar sürer. Şiddetli durumlarda daha uzun sürerse havale tipi kasılmalar görülür. (konvülsiyon)
·         Morarma ile karşımıza çıktığı gibi aşırı soluklukla çıkan tipleri de vardır. (Bazen iki tip bir arada olur) Her ikisinde de idrar kaçırma sıklıkla vardır.
·         İlk nöbet 18 aydan önce başlar. (Seyrek olarak yeni doğanlarda da görülür.)
·         9-18 aylarda çevre ile etkileşiminin en çok olduğu dönemlerde çok görülür.(yürümeye başlama, ilk düşme, travmaya maruz kalma, her şeyi karıştırma, azarlanma)
·         Sebebi kesin bilinmemektedir.
·         Anne-baba kardeş gibi birinci derece akrabalarda yüksek oranda karşımıza çıkar.
Hazırlayıcı faktör olarak: Çocuğun ve ailesinin ruhsal yapısı üzerinde durulmaktadır.
 Sık olarak tek çocuklu ailelerin çocuklarında görülür.
Çocuklar çok hareketli, huzursuz, inatçı ve kavgacı tabiattadır.
Anne babanın tutumu, çocuğa ödün verici davranışları, nöbetleri artırıcı faktörler olarak karşımıza çıkar. Çocuk istediklerini kabul ettirebilmek için nöbetlerini kullanır. Bazı ekoller nöbet geçiren çocuğun yalnız bırakılması ve bilinçli olarak olayın üzerinde durulmamasını önermektedir.
Çocuğun yapmak istemediği bir şeyi isteme, onunla zıtlaşma katılma nöbetini uyandırabilir. İlk böyle başlayan nöbet sonradan kolaylıkla tekrarlar. Çünkü çevre ilk nöbette  paniğe kapılarak çocuğa aşırı ilgi gösterir. Bu ilgiyi sürdürmek için çocuk nöbetlerini kullanır.
Çocukta kansızlığın bulunması nöbetleri arttırıcıdır.
Bu çocuklarda zeka normaldir. Nörolojik bulgu yoktur. E.E.G normaldir.
Okul çağından önce yani 5-6 yaşına kadar nöbetler kaybolur.
Uzun süre takip edilen çocuklarda: Erkek çocukların okulda saldırgan, kız çocukların ise çekingen oldukları gözlenmiştir.
Epilepsi ile ilgisi olmamakla birlikte bu çocuklarda epilepsi oranı normal çocuklardan daha yüksektir denilse de bu tartışılmalıdır.
Kalsiyum eksikliği ve doğuştan kalp hastalığı yönünden (fibroelastoz) ayırıcı tanı gerekir.
Tedavide: Varsa kansızlığın düzeltilmesi.
Psikolojik yaklaşım: Hastalığın masumiyeti anlatılarak ailelerin ödün vermeme konusunda daha
tutarlı olmaları temin edilmelidir.
Çocuğun ataklarda ölebileceği korkusu yok edilmelidir.Bugüne kadar literatürde katılma esnasında sadece bir tek ölüm vakası bildirilmiş olup onda da Aspirasyon tespit edilmiştir.
Gelişmiş ülkelerde psikiyatrik yaklaşım ön planda tutulmaktadır.
İlaç tedavisine gidilmemektedir.