4.4.16

Ü S T Ü N Y E T E N E K                               İnsan beyninin en etkileyici yönlerinden biri;

                               önüne gelen bütün işleri öğrenme esnekliğine sahip oluşudur.