19.2.14

KRUP TABLOLARI

KRUP TABLOLARI 
VİRAL KRUP-PSEUDO KRUP
(Akut larengo trakeid)
Ürkütücü bir tablodur. Fakat genellikle sorunsuz seyreder.
Eskiden çok rastladığımız çok ağır seyirli bazen ölümle sonuçlanabilen, yaygın aşı kampanyaları sonucu artık görmediğimiz Difteri hastalığı gerçek kruptur. Viral krup ise larinks difterisindeki tıkanmayı taklit ettiği için pseudo krup (yalancı tıkanma-taklit tıkanma) olarak adlandırılır.
Krup;  larinksin (soluk borusunun ilk bölümü) daha çok sonbahar ve kış aylarında görülen virüslerle oluşan ani başlangıçlı bir hastalığıdır.
Sinir sistemi labil olan uygun bünyeli çocuklarda daha çok görülür.
Başlangıç ve seyri ürkütücü görünmekle birlikte sonucu genellikle iyidir.
Gündüz tamamen sağlıklı olan çocuk gece uykusundan köpek havlaması gibi bir öksürük ile uyanır. Şiddetli stridor (tipik olarak nefes alırken çıkan tiz hırıltı ses-ötme) mevcuttur. Salya birikimi ve salya akışı yoktur. Çocuğun sesi kısıktır. Çok kuvvetli tiraj (göğüs kafesinde solunum zorluğu nedeni ile kaburgaların içe doğru çekilmesi), çocuğun rahat nefes alabilmek için; boğazını elleri ile tutarak kendine yardım etmesi gözlenir.
Ateş hafif veya az artmıştır. Nabız süratli yüz kıpkırmızıdır.
Bu tabloya çevrenin gösterdiği telaş çocuğu daha da kötüleştirir.
Nadir durumlarda çok ağır seyirli epiglottit’ten ayırmak için yan boyun röntgeni gerekebilir. Krupta grafide:  Steeple Sıngn : kalem ucu veya kilise çan kulesi diye adlandırılan sivri uç epiglottit’te başparmak imajı görülür.
TEDAVİDE HEDEF: Boğazda biriken salgıların nemlendirip yapışkanlık ve yoğunluklarını azaltmak, çocuğu ve aileyi rahatlatmaktır.
Etkisi; zaman, zaman tartışılmakla birlikte; evde buharlı banyo odası veya nemlendirici , hastanede soğuk hava uygulaması (hastaneye götürülecek çocuklar için hazırlanıncaya kadar, evde dondurucunun kapağı açılarak onun soğuk buharından yararlanılabilir.)
Yine tartışmalı olmakla birlikte tek doz steroid veya en çok üzerinde durulan nebulizatör ile rasemik epinefrin uygulanmasıdır. Kendi pratiğimde spasmolitik  ilavesinin de yararlı olduğunu görmekteyim.
Hastalar; gündüzleri rahatlayarak üç gece kadar gittikçe azalan oranda sıkıntı ile bu tabloyu atlatırlar. 
EPİGLOTİT
Nefes borusu girişini koruyan kıkırdak (Epiglot)’ın enfeksiyonudur.
Küçük çocuklarda görülen çok ciddi bir hastalıktır. En çok hemophilus influenza B ile bazende streptokoküs pnomania  ve streptokoküs pyogenes ile meydana gelir.
Çok ani başlayan yüksek ateş, boğaz ağrısı, yutmada güçlük, drooling (salya birikmesi ve akması),
Solunum güçlüğü, nefes alırken oluşan siyanoz (morarma), nefes borusunda oluşan ödem çok acil ve ağır bir tıbbi durum yaratır.
Bu tabloda havlar gibi öksürük yoktur.
Yatmayla solunum sıkıntısı çok arttığında çocuklar; havayı koklayan köpek pozisyonunda otururlar ve ancak öyle rahat ederler.
Bakılabilen çocuklarda boğaz tetkikinde kırmızı ödemli epiglot görülür. Boynun yan röntgeninde ; (thumb singn) baş parmak bulgusu vardır.
Çocuk muayeneyi engelleyecek şekilde çenesini kilitler. Zorla açılmak istenirse reflex yolla solunum durur.
Tanı konur konmaz veya epiglotitten şüphelenildiğinde, entubasyon ve İ.V antibiyotik başlanması için hastaneye sevki şarttır.
BAKTERİEL TRAKEİD 
(Trakea solunum yolunun larinksten sonraki bölümüdür)
Bakteriel trakeid larengo-trakea-bronşitin şiddetli bir formudur.
Çocuklarda virüslerle oluşan krup üzerine pürülan (cerahat yapıcı) bakterilerin invasyonu sonucu oluşur, tabloda; enfeksiyonun yanında iltihaplı salgı artımı, boğazda oluşan yalancı membranlarla (difteride oluşan yaşamı tehdit eden perde, zar diye isimlendireceğimiz oluşumların benzerleri) seyreder.
Klinik tablo krupa benzemekle klinikte bu hastalarda  ani yükselen ateş, solunum zorluğu, hastanın hiçbir pozisyonda rahat edememesi, analizlerinde ciddi enfeksiyon bulguları, röntgende epiglot altı bölgede daralma mevcuttur. Genel durumları süratle bozulduğundan hastane şartlarında tedavileri gerekir.
ÖZET:
          KRUP: Gece uykuda başlar, köpek havlaması gibi öksürük, stridor, tiraj vardır. Ateş hafif veya yoktur. Röntgende kalem ucu görüntüsü oluşur. Gürültülü fakat ciddi olmayan bir tablodur
        EPİGLOTTİT: Aniden yükselen ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, salya birikmesi ve akması, morarma, çenenin kilitlenmesi oturarak rahatlama. Röntgende başparmak görüntüsü vardır. Ciddi bir tablodur.
       BAKTERİEL TAKEİD:  Ani yükselen ateş, solunum zorluğu, hastanın hiçbir pozisyonda rahat edememesi, analizde bakteriel enfeksiyon bulguları genel durumun süratle bozulması röntgende epiglot altı bölgede daralma görülür. Ciddi bir tablodur.