10.2.14

ENKOPRESİS (Dışkı Kaçırma)

ENKOPRESİS (Dışkı Kaçırma)
Fiziksel bir anormallik olmadan 4 yaşından sonra (kaka kontrolü 4 yaşından önce yeterli olmayabilir).
İstemli veya istem dışı olarak uygun olmayan yerlere çocuğun dışkılaması olayıdır.
Erkek çocuklarda 6 kat daha sık rastlanır.
Tuvalet eğitimine erken başlama, bunun için aşırı disiplin uygulama karşısında çocuğun bilinçaltı bebekliğe dönüş isteği veya aşırı disipline karşı bir başkaldırıdır.
 16 yaşından sonra nadir rastlanır. Tedaviye çok dirençlidir zeka özürlülerde ömür boyu sürebilir.
Kardeş doğumu, aile içi anlaşmazlık, çocuğun çok sevdiği aile bireylerinden ayrılması, aile içi ölümleri takiben daha çok görülür.
Bu çocuklar bir öfke veya öç alma ifadesi olarak çevrelerini tedirgin etmek için koltukların üzeri, yeni silinmiş temiz bir masa örtüsü, tertemiz bir halı üzeri gibi uygun olmayan yerlere dışkılarlar.
Bazı otörler çocuğun dışkısını kendisinin bir uzantısı gibi hayal ederek tuvalette sifonun çekilmesi ile bedeninin akıp gideceği düşüncesi ile tuvalet dışı dışkılamayı seçtiklerini ileri sürerler.
Enkoprisiste Tedavi: Anal fissüre bağlı ağrılı dışkılama, aşırı titizlikten, okul veya başka bir yerde tuvalete gitmek istememe, kronik kabızlık sonucu dışkılama duyusunun azalması gibi durumlarda dışkı yumuşatıcıların uygulanması.
Sorumluluk ve özgüven kazanmaları için; yemeklerden sonra tuvalete oturtup dışkılama egzersizleri.
Çamaşırlarının temiz kaldığı her gün için ödüllendirme.
Kirlenmiş çamaşırlarınının kendine yıkattırılıp yerleştirmesini isteme.
Tuvalet korkusunun giderilmesi  için psikolojik yaklaşımda bulunma.

Akıbeti çok iyidir ergenliğe ulaşıldığında zeka özürlüler hariç hepsi iyileşirler.