14.1.14

BETA

BETA Hemolitik Streptokok                                         
 Streptekoklar 30 dan fazla türü olan geniş bir gruptur. A grubu Beta Hemolitik Streptekok kısaca Beta diye anılmakta ve anneler arasında bir kabus gibi nitelendirilmektedir.
Bunda doktorların  boğaz külütüründe her  tespit edilen Beta mikrobunu çok vahimmiş gibi sunmalarının da rolü olduğunu söyleyebiliriz.

Oysa ki okullarda farenjit salgınları sırasında hiçbir hastalık belirtisi vermeyen ‘’ asemtomatik ,, çocuklarda boğaz kültürü taramalarında : Beta mikrobu prevalansının ‘’ mevcut hasta sayısının risk altındaki çocuk sayısına bölünmesi ile çıkan sayı,,  %15-50 gibi yüksek olduğu  gösterilmiştir. Bunların taşıyıcılığı aylarca sürse de başkalarına bulaştırma riskleri yok gibidir.

Beta mikrobu ile oluşan enfeksiyonlarda: Kızıl, farenjit, tonsillit (bademcik iltihabı), tedavi edilmeyenlerde orta kulak iltihabı, sinüzit, lenfadenit gibi komplikasyonlar gelişebilir
.
Beta mikrobunun esas önemi; akut eklem romatizması,( ki tedavi edilmeyenlerde kalp romatizması gelişebilir ) Nefrit gibi hastalıklara yol açmasıdır. (Kronik nefrit hastayı diyalize mahkum eder.)
Beta ile oluşan boğaz enfeksiyonunda : Ateş, tüm boğaz ve bademciklerde kızarıklık, %50 vakada bademcikler üzerinde gri, beyaz cerahatler, boyun lenf bezlerinde şişlik, damakta kapiller kanama odakları, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, kusma görülür
.
Nezle, öksürük, hapşırma gözlerde çapak, kanlanma ve ses kısıklığı gösteren çocukta Beta mikrobundan uzaklaşılır. Bunlar virüs enfeksiyonlarıdır.

Beta ile oluşan üst solunum yolu enfeksiyonu tablosu ve de akut eklem romatizması 3 yaş altı çocuklarda çok nadir görülür.

Beta’nın ikinci sıklıkta tuttuğu bölge deridir.’’piyoderma, impetigo, ektima ,, tarzı deri lezyonları sonucu Akut Glomerulo Nefrititis denilen bir hastalık gelişebilir

.Küçük çocukların kulağının küpe deliğinde oluşan kabuklu küçük bir deri lezyonu piyodermiden de beta mikrobu sorumlu olabilir. Fakat nedense deri lezyonları pek dikkate alınmaz.
Deri lezyonlarından sonra nefrit oluşmasına karşın boğaz enfeksiyonlarından sonra görülen akut romatizma deri lezyonlarından sonra görülmez..

Akut eklem romatizması ve nefrit Beta Streptekok salgınlarından sonra %3 tek tük rastlanan olgulardan sonra da binde 3 oranında görülür.

Beta streptekokların tedavisi çok karışık değildir. Hastalık belirtilerinin görülmesinden sonra 9 gün içinde penicilllin tedavisine başlanması romatizma oluşmasını ve bulaştırıcılığı önler

.İlaca başlanması ile 24 saat içinde bulaşıcılık sona erer.
10 gün süre ile ağızdan penicilin verilmesi veya tek doz depo penicilin enjeksiyonu tedavi için yeterlidir
.
TAŞIYICILIK : Hiçbir klinik belirti olmadan mikrobun üst solunum yolunda çoğalmasıdır.
Bu duruma %15-20 oranında rastlanır. Taşıyıcıların kendileri için hiçbir komplikasyon riski yoktur.

Virüslerle oluşan üst solunum yolu enfeksiyonlarında da kültürlerde bazen beta üreyebilir.

Taşıyıcılarda enfeksiyon belirtisi yoktur. Boğazlarındaki mikrop avirülandır (hastalık yapıcı değildir) hastalığı bulaştırma riskleri yoktur. Romatizma oluşma riski de çok düşüktür.
Anaokulu veya benzeri kurumlarda ailelerden sık sık boğaz kültürü istenmekte tek tük rastlanan pozitif kültür durumunda bir felaketle karşılaşılmış olgusu yaratılmaktadır. Oysa ki ; TAŞIYICI ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ GEREKSİZDİR.


Belirtisiz taşıyıcıların tedavisinin bağışıklığı baskılayacağı ve enfeksiyon riskini arttıracağı kabul edilir.
TAŞIYICILARIN TEDAVİSİ GEREKEN ÖZEL DURUMLAR
·         Akut romatizma veya nefrit salgını varsa
·         Kapalı ortamlarda yaşayan çocuklarda (yatılı okul, kreş vs. )Beta salgını varsa
·         Uygun tedaviye rağmen aile içi klinik belirtileri ile tekrarlayan Beta enfeksiyon atakları varsa
·         Aynı evde yaşayan Streptokoksik şok olgusu varsa.
Bunun dışında taşıyıcılık tedavi gerektirmez.